Φλουροσεΐνη, τεστ δακρύων

Χαρτάκια Φλουοροσεΐνης U.S.P.

Περιγραφή

Διαγνωστικά χαρτάκια φλουοροσεΐνης (1mg) ευρέως χρησιμοποιούμενα για την χρώση του επιθήλιου (κερατοειδούς και επιπεφυκότα ). Χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της εφαρμογής φακών επαφής, κατά την τονομέτρηση και την επισκόπηση του επιθηλίου για τυχόν τραυματισμό, εγκαύματα και άλλες παθήσεις.


Συσκευασία

Η κάθε συσκευασία περιέχει 100 ταινίες, αποστειρωμένες ανά μια, μιας χρήσεως.


Λέξεις κλειδιά:
Τονομέτρηση, Φλουοροσεΐνη, φακός επαφής

Fluorofta


Περιγραφή

Το Fluorofta είναι ένα οφθαλμικό διάλυμα για τον χρωματισμό του δακρυϊκού φίλμ σε μονή δόση. Ενδείκνυται για το χρωματισμό της δακρυϊκής στοιβάδας για τη διάγνωση της παρουσίας ξένου σώματος, ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση του.


Συσκευασία


Λέξεις κλειδιά:
γωνιοσκοπία, methocel, Goniovisc

fluorofta

Schirmer Strips – Τεστ δακρύων

Περιγραφή

Διαγνωστικά χαρτάκια για τον έλεγχο της δακρυϊκής στοιβάδος του οφθαλμού.


Συσκευασία

Η κάθε συσκευασία περιέχει 100 ταινίες, αποστειρωμένες ανά μια, μιας χρήσεως.


Λέξεις κλειδιά:
τεστ δακρύων, schirmer test
schirmer_strips

Lissamine Green


Περιγραφή

Το Lissamine χρησιμοποιείται για τεστ δακρύων. Ακόμα χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση test της δακρυϊκής στοιβάδας αναδικνύοντας τα αποπτώμενα επιθηλιακά κύτταρα του οφθαλμού.


Συσκευασία

Η κάθε συσκευασία περιέχει 100 ταινίες, αποστειρωμένες ανά μια, μιας χρήσεως.


Λέξεις κλειδιά:
Lissamine, τεστ δακρύων, ταινίες

lissamine_green_touch_strips_box

Goniovisc 2.5%


Περιγραφή

Το Goniovisc (Hypromellose) είναι μία γέλη που χρησιμοποιείται από τον οφθαλμίατρο για διαγνωστικό έλεγχο (γωνιοσκοπία – βυθοσκόπηση).


Συσκευασία

Σε συσκευασία των 15 mL.


Λέξεις κλειδιά:
γωνιοσκοπία, methocel, Goniovisc
goniovisc