Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Κασετίνα βοηθημάτων χαμηλής οράσεως

kasetina


 

Skudo coat™ controlled nanometer medical filtered lenses


Legit Aplanat ™

aplanat1


 

Legit Galileo Wide ™

galileo


Legit Mono ™

legitmono


 

Legit Twin ™

twin