Διαθλαστικές επεμβάσεις (laser)

PVA συμπιεσμένες λόγχες

PVA

 


 

Βελόνες-Cannulas
Cannulas

 


MicroKeratome tubes

tubing


 

MicroKeratome blades